Náš tím špecialistov je najlepší vo svojom odbore

Sme tím odborníkov, ktorí sa neustále vzdelávajú, sledujú najnovšie trendy, technológie a postupy v zubnom lekárstve, a najmä sme ľudia, pre ktorých je práca radosťou a poslaním

Personál STOM ART

MDDr. Martin Tomko

MDDr. Martin Tomko

Zubný lekár

Štúdium: Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 2006 –2012
Odbor: zubný lekár

MDDr. Kristína Holániková

MDDr. Kristína Holániková

Zubný lekár

Štúdium: Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2010 -2015, Česká republika
Odbor: zubný lekár

Bc. Adriana Oravcová

Bc. Adriana Oravcová

Dentálna hygienička
Jana Višnovská

Jana Višnovská

Zdravotnícky asistent
Martina Sulkowska

Martina Sulkowska

Zdravotná sestra
Jana Pučeková

Jana Pučeková

Zdravotnícky asistent
MUDr. Martin Sivák

MUDr. Martin Sivák

Dentoalveolárny chirurg, implantológ

Štúdium: Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1996 –2002
Odbor: Stomatológ