Naše služby

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o chrup na špičkovej úrovni s využitím najnovších technologických postupov a poznatkov v oblasti zubného lekárstva. Zabezpečíme Vám všetky typy ošetrení na jednom pracovisku

STOM ART predstavuje spojenie vedomostí,
moderných technológií a umenia.

Pri prvej návšteve v našej ambulancii vyplníte tzv. vstupný dotazník, ktorý obsahuje Vaše osobné údaje a prehľad zdravotného stavu. Dotazník je súčasťou zdravotnej dokumentácie a pomáha nám pri komplexnom zhodnotení Vášho zdravotného stavu a budúcej terapii. Počas vstupného vyšetrenia sa vykoná komplexná prehliadka ústnej dutiny, ktorá prebieha nasledovne:

 • Vyšetrenia tvrdých zubných tkanív
 • Skúšky vitality zubov
 • Vyšetrenia závesného aparátu zuba (parodontu), vyhotovenia jednotlivých indexov PBI, CPITN, KPE, odmerania hĺbky parodontálnych vačkov
 • Vyšetrenia úponov slizničných štruktúr
 • Zhotovenia záhryzových snímok (BITE WING) na kontrolu skrytých medzizubných kazov
 • zhotovenie fotoprotokolu zubov
 • návrh liečby
 • konzultácia ďalšieho postupu s pacientom
 • dohodnutie následného termínu ošetrenia a dentálnej hygieny

Každý pacient, ktorý má záujem byť ošetrovaný na našom pracovisku musí absolvovať pravidelné ošetrenia u našej dentálnej hygienčky. Len spoločnou spoluprácou a výbornou dentálnou hygienou vieme dosiahnuť skutočne vynikajúce výsledky a zdravý chrup.

Vstupné vyšetrenie (prvá návšteva)

Dentálna hygiena

Správna hygiena dutiny ústnej má najväčší vplyv na ústne zdravie, kvalitu výplní ako aj na samotné ošetrenie. Naša dentálna hygienička Vám poskytne špičkové ošetrenie zubov postihnutých nánosmi zubného plaku a zubného kameňa. Tzv. subgingiválny zubný kameň lokalizovaný pod ďasnami, ktorý nie je viditeľný voľným okom, spolu s baktériami prítomnými v ústnej dutine pôsobí ako najväčší rizikový faktor pri poškodení závesného aparátu zubov. Zanedbanie starostlivosti môže viesť až k strate zubov, čo je veľmi nežiaduce, keďže sa snažíme zachovať vlastný chrup pacienta čo najdlhšie.

Dentálna hygiena zahŕňa:

 • Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom, škrabkami a kyretami
 • Ošetrenie zubov rotačnými kefkami a špeciálnymi pastami
 • Air Flow – odstránenie pigmentov prítomných na zuboch pieskovačom
 • Aplikácia fluoridového gélu na ochranu tvrdých zubných tkanív
 • Pri prvej návšteve: inštruktáž o hygiene dutiny ústnej, balíček na mieru obsahujúci pomôcky na dentálnu hygienu (zubná kefka, 2x medzizubná kefka) podľa odporúčania dentálnej hygieničky alebo lekára

Dentálnu hygienu odporúčame vykonávať aspoň 2 krát v priebehu roka. Pacienti trpiaci parodontitídou by mali návštevovať dentálnu hygieničku najmenej 4 krát ročne.

Liečba koreňových kanálikov – odborné nazývaná endodoncia sa v našej ambulancii vykonáva za prísnych hygienických podmienok. Počas zákroku je po celý čas zub izolovaný od ústnej dutiny kofferdamovou blanou, ktorá primárne zabraňuje prenikaniu baktérií prítomných v sline pacienta do koreňových kanálikov. Sekundárne chráni sliznicu a mäkké tkanivá pacienta pred agresívnym chemickým výplachom koreňových kanálikov potrebným pre úplné zneškodnenie baktérií nachádzajúcich sa vnútri každého infikovaného kanálika.

Pri mechanickom opracovaní kanálika používame nikeltitánové rotačné strojové a ručné inštrumenty. Pracovná dĺžka nástrojov je pravidelne kontrolovaná apexlokátorom, prípadne podľa potreby zhotovujeme počas zákroku pomocné röntgenové snímky, aby sme neinfikovali oblasť za apexom (hrotom koreňa) zuba. Mechanické opracovanie koreňových kanálikov je súčasne dopĺňané chemickým výplachom kanálikov, slúžiacim k usmrteniu baktérií nachádzajúcich sa v infikovanom zube.

Po kvalitnom mechanicko-chemickom ošetrení kanálikov prichádza na rad trojrozmerné zaplnenie koreňových kanálikov teplou gutaperčou – vertikálna kondenzácia nahriatej gutaperče prístrojom Calamus Dual. Výhodou použitia tejto techniky je hermetické zaplnenie hlavných, ale aj bočných koreňových kanálikov.

Následne takto ošetrený devitálny zub (tzv. mŕtvy zub) je potrebné  spevniť fotokompozitnou dostavbou. Na konci každého ošetrenia kanálikov zhotovujeme kontrolný röntgenový snímok. Na takto ošetrené zuby je nutné zhotoviť nepriamu výplň (onlay/overlay) alebo protetickú korunku.?

Liečba koreňových kanálikov (endodoncia/ reendodoncia)

Výplne zubov

Zameriavame sa na estetickú rekonštrukciu tvrdých zubných tkanív bielymi fotokompozitnými výplňami. Tie zhotovujeme najmodernejšími kompozitnými materiálmi, pomocou ktorých sa snažíme čo najvernejšie napodobniť – kopírovať prirodzený vzhľad a tvar zuba. Amalgámové výplne nezhotovujeme.

Fotokompozitné výplne zhotovujeme technikou vrstvenia kompozitného materiálu, čím minimalizujeme vznik nežiaducej medzery medzi tvrdým zubným tkanivom a plombou. Tento postup zabraňuje vzniku sekundárneho kazu pod plombou.

Záruka

Vzhľadom na to, že je pre nás základom poskytnutie kvalitného ošetrenia, poskytujeme Vám záruku na výplne zhotovené v našej ambulancii. Záruka sa vzťahuje na biele plomby v období 2 rokov od ich zhotovenia.
Nadštandardnú záruku v trvaní 10 rokov poskytujeme pacientom, ktorí 2x ročne absolvujú ošetrenie dentálnou hygieničkou a 1x ročne periodickú preventívnu prehliadku (záruka sa vzťahuje na vypadnutie plomby).

V našej ambulancii poskytujeme základné chirurgické ošetrenia:

 • zavedenie implantátov
 • chirurgické extrakcie zubov múdrosti a ponechaných koreňov
 • bežné extrakcie zubov
 • revízie rán po extrakciách
 • predprotetická úprava kosti – egalizácia
 • odstránenie uzdičiek – frenulektómia
 • chirurgická úprava ďasien

Chirurgia

Protetika

Protetické ošetrenie slúži na vytvorenie náhrady chrupu pre pacientov, ktorí utrpeli počas života stratu jedného alebo viacerých zubov. V našej ambulancii sa snažíme o návrh najlepšieho riešenia pre pacienta z hľadiska funkčného aj finančného. Po konzultácii s pacientom zvolíme konkrétny druh protetickej práce.

Zhotovujeme všetky typy protetických prác:

 • inlay, onlay, overlay a korunky systémom CEREC (okamžité zhotovenie na počkanie)
 • kovokeramické, celokeramické, zirkónové a kompozitné korunky
 • keramické a kompozitné fazety tzv. Veeners
 • zubné mostíky (kovokeramické, celokeramické, zirkónové)
 • čiastočne snímateľné náhrady
 • celkové snímateľné náhrady
 • snímateľné náhrady na zásuvných spojoch
 • korunky nesené na implantátoch