Cenník

Naša zubná ambulancia je nezmluvným súkromným zdravotníckym zariadením, čo znamená, že ošetrenie pacient hradí v plnej výške. V cene výkonov pacientom poskytujeme zdravotnú starostlivosť na špičkovej úrovni.

Základné stomatologické výkony

 • Vstupné stomatologické vyšetrenie
  30€
 • Preventívna stomatologická prehliadka
  20€
 • Cielené stomatologické vyšetrenie – konzultácia
  20€
 • Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie do 15 rokov
  20€
 • Kratší administratívny výkon
  5€
 • Dlhší administratívny výkon
  15€
 • RTG intraorálna snímka zubov
  10€
 • RTG snímka BITEWING
  10€
 • Skúška vitality zubov (3 zuby)
  5€
 • Povrchová slizničná anestéza
  5€
 • Anestéza vyššieho radu
  15€
 • Injekčná anestéza
  10€
 • Sankcia za zmeškaný termín (účtuje sa, ak pacient potvrdí termín a v deň ošetrenia ho zruší alebo sa nedostaví na ošetrenie
  30€
 • Pohotovostný príchod lekára mimo pracovnú dobu
  150€

Dentálna hygiena, prevencia, parodontológia

 • Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž
  20€
 • Pieskovanie AirFlow
  20€
 • Lokálna fluoridácia (obe zuboradia)
  20€
 • Komplexná dentálna hygiena 1 - zahŕňa odstránenie zubného kameňa kyretami, očistenie ultrazvukom, fluoridácia, inštruktáž a balíček pomôcok pre pacienta (kefka, medzizubné kefky, dentálna niť) – prvá návšteva
  80€
 • Komplexná dentálna hygiena 2 - zahŕňa odstránenie zubného kameňa kyretami, očistenie ultrazvukom, fluoridácia, zubná kefka – Recall - ostatné návštevy
  60€
 • Dočistenie zubov v ďalšom sedení v prípade veľkých nánosov zubného kameňa (do 60 minút)
  50€
 • Dočistenie zubov v ďalšom sedení v prípade veľkých nánosov zubného kameňa (do 30 minút)
  30€
 • Domáce bielenie zubov – obidva zubné oblúky (odtlačky, bieliace nosiče, bielenie)
  200€
 • Kombinované bielenie zubov (amb.+dom.)
  350€
 • Nešpecifikované parodontologické výkony
  od 100€

Záchovná stomatológia – výplne

 • Skloionomérna výplň 1 – plôška
  20€
 • Skloionomérna výplň 2 – plôšky
  30€
 • Skloionomérna výplň 3 – plôšky
  40€
 • Jednoduchá výplň zuba
  60€
 • Výplň strednej náročnosti
  80€
 • Komplikovaná výplň
  100€
 • Použitie materiálu s obsahom sklenených vlákien EverXposterior
  10€
 • Použitie kofferdamovej blany
  10€
 • Dezinfekcia kavity (chemické vyčistenie)
  10€
 • Rekonštrukcia korunky zuba - priama
  150€

Záchovná stomatológia – endodoncia

 • Extirpácia zubnej drene – za každý kanálik
  10€
 • Paliatívne endodontické ošetrenie
  40€
 • Odstránenie koreňovej výplne – reendodoncia za každý kanálik
  20€
 • Preendodontická dostavba deštruovaného zuba - jednoduchá
  40€
 • Preendodontická dostavba deštruovaného zuba - komplikovaná
  70€
 • Definitívne endodontické ošetrenie prvého koreňového kanálika trvalého zuba
  90€
 • Definitívne endodontické ošetrenie každého ďalšieho koreňového kanálika
  40€
 • Zavedenie FRC čapu (duálne tuhnúci cement je zahrnutý v cene)
  50€
 • Použitie MTA (mineral trioxyagregat)/ Biokeramika TOTAL FILL
  30€
 • Iné špecifické výkony - reendodoncia, odstránenie zalomeného inštrumentu (60 minút)
  od 100€
 • Vnútorné bielenie zuba
  od 30€

Sklenené vlákna

 • Most na sklenených vláknach (2 kotviace kavity a 1 medzičlen)
  od 600€
 • Dlahovanie zubov sklenenými vláknami (cena za zub)
  30€

Protetika

 • Odtlačok alginátom (1 zuboradie)
  10€
 • Odtlačok C silikónom (1 zuboradie)
  20€
 • Odtlačok A silikónom (1 zuboradie)
  30€
 • Korunka kovokeramická
  od 250€
 • Korunka celokeramická/zirkónová
  od 350€/ od 400€
 • Dočasná ochranná korunka (1 zub)
  30€
 • Keramická fazeta
  od 400€
 • Kompozitná fazeta
  od 200€
 • Cerec keramika/zirkón (vyšší rad)
  od 350€
 • Cerec hybridná keramika
  od 250€
 • Cerec hybridná keramika multicolor
  od 300€
 • Sňatie korunky zuba
  10€
 • Vyhotovenie študijného modelu
  20€
 • Celková snímateľná protéza - klasická
  od 300€
 • Čiastočná snímateľná protéza - klasická
  od 350€
 • Čiastočná snímateľná protéza – bre.flex
  od 450€
 • Protéza Bio Dentaplast
  od 450€
 • Priama alebo nepriama rebazácia
  60€
 • Skeletovaná náhrada/protéza na zásuvnych spojoch
  od 500€
 • Ochranná dlaha pri bruxizme
  od 80€

Chirurgia – vybrané chirurgické zákroky dentoalveolárnej chirurgie a implantológie vykonáva externý spolupracovník MUDr. Martin Sivák

 • Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa
  20€
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
  40€
 • Extrakcia viackoreňového zuba
  50€
 • Sutúra
  20€
 • Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého zuba
  80€
 • Chirurgická extrakcia zuba múdrosti
  130€
 • Dekapsulácia zuba
  20€
 • Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub (patefakcia)
  200€
 • Resekcia koreňového hrotu (v cene MTA alebo kostná náhrada)
  200€
 • Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie
  10€
 • Chirurgická revízia rany
  20€
 • Egalizácia alveolárneho výbežku – malého rozsahu
  100€
 • Egalizácia alveolárneho výbežku – veľkého rozsahu
  160€
 • Gingivektómia
  20€
 • Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
  20€
 • Primárna plastika oroantrálnej komunikácie
  100€
 • Zavedenie implantátu zn. Nobel Biocare
  od 850€
 • Zavedenie implantátu zn. DIO
  od 600€
 • Korunka na implantát (vrátane nádstavby, spojovacích prvkov)
  od 600€
 • Augmentácia kosti
  200 - 400€
 • Použitie membrány
  od 100€
 • Sinus Lift uzavretý
  250 - 400€
 • Sinus Lift otvorený
  od 600€
 • Iné špecifické chirurgické výkony
  od 100€