Ambulancia 2

MDDr. Ročkár Július, Bc. Adriana Oravcová, DiS. Silvia Kokindová