Výplne zubov, tzv. plomby

V našej ambulancii sa zameriavame predovšetkým na estetickú rekonštrukciu tvrdých zubných tkanív. Výplne zhotovujeme najmodernejšími fotokompozitnými materiálmi, pomocou ktorých sa snažíme čo najvernejšie napodobniť prirodzený vzhľad zuba. Tento tvar zuba nám bol daný s určitým zámerom tak, aby zub spĺňal svoje hlavné funkcie, ktoré chceme zachovať. Z hľadiska kvality a estetiky preferujeme vysoko kvalitné materiály a zhotovujeme tzv. biele plomby, čo je v súlade s najnovšími poznatkami moderného zubného lekárstva. Amalgámové výplne zhotovujeme len na prianie pacienta. 

Štandardne pri práci používame kofferdamovú blanu, ktorá výrazne zvyšuje kvalitu ošetrenia – vytvára suché pracovné pole, ktoré zamedzuje kontaminácii zuba slinami počas ošetrenia a zlepšuje celkové pracovné prostredie lekára pri práci v ústnej dutine. Použitie tejto blany poskytuje aj komfort pre pacienta, ktorému do hrdla nesteká voda, nemusí kontrolovať polohu jazyka a môže voľne prehĺtať. Fotokompozitné výplne (biele plomby) zhotovujeme technikou vrstvenia kompozitného materiálu, čím minimalizujeme vznik nežiaducej medzery medzi tvrdým zubným tkanivom a plombou. Tento postup zabraňuje vzniku sekundárneho kazu pod plombou.

Záruka

Vzhľadom na to, že pre nás je základom poskytnutie kvalitného ošetrenia, poskytujeme vám záruku na výplne zhotovené v našej ambulancii. Záruka sa vzťahuje na biele plomby v období dvoch rokov od ich zhotovenia. Podmienkou záruky je dobrá starostlivosť o vaše zuby, keďže táto je spätá so životnosťou vyplní. Nadštandardnú záruku v trvaní štyroch rokov poskytujeme pacientom, ktorí aspoň dvakrát ročne absolvujú ošetrenie dentálnou hygieničkou, raz ročne periodickú preventívnu prehliadku a dbajú o svoju ústnu hygienu pravidelným čistením chrupu.