Vstupné vyšetrenie (prvá návšteva)

Pri prvej návšteve v našej ambulancii najprv vyplníte tzv. vstupný dotazník, ktorý obsahuje vaše osobné údaje a prehľad o vašom zdravotnom stave. Dotazník bude súčasťou zdravotnej dokumentácie a pomôže nám pri komplexnom zhodnotení vášho zdravia a budúcej terapii. V ambulancii spoločne prekonzultujeme obsah dotazníka a doplníme prípadné nejasnosti. Potom nasleduje samotné vstupné vyšetrenie, počas ktorého sa vykoná komplexná prehliadka ústnej dutiny pozostávajúca z:

  • Vyšetrenia tvrdých zubných tkanív
  • Skúšky vitality zubov
  • Vyšetrenia závesného aparátu zuba (parodontu), vyhotovenia jednotlivých indexov PBI, CPITN, KPE, odmerania hĺbky parodontálnych vačkov
  • Vyšetrenia úponov slizničných štruktúr
  • Zhotovenia záhryzových snímok (BITE WING) na kontrolu skrytých medzizubných kazov

Vstupná prehliadka sa zavŕši návrhom liečby a konzultáciou ďalšieho postupu s pacientom. Podľa potreby je pacient objednaný na ďalší termín.

Vstupná prehliadka a následné periodické preventívne prehliadky sú dôležité pre včasné odhalenie zubného kazu a ochorení ústnej dutiny. Liečba je potom menej náročná pre pacienta, nevyžaduje veľký zásah do vášho chrupu a zároveň je i menej finančne náročná.

Chceme zvlášť upozorniť na detských pacientov, ktorí pravidelnou preventívnou prehliadkou, inštruktážou o ústnej hygiene a motiváciou môžu získať celoživotný návyk správnej starostlivosti o ústne zdravie. Následkom je zachovanie ich vlastného chrupu až do staroby.