Protetika

Protetické ošetrenie slúži na vytvorenie náhrady chrupu pre pacientov, ktorí utrpeli počas života stratu jedného alebo viacerých zubov. V našej ambulancii sa snažíme o návrh najlepšieho riešenia pre pacienta z hľadiska funkčného aj finančného. Po konzultácii s pacientom zvolíme konkrétny druh protetickej práce.

Zhotovujeme všetky typy protetických prác:

– inlay, onlay, overlay

– kovokeramické a celokeramické korunky

– keramické fazety tzv. Veeners

– zubné mostíky (kovokeramické, celokeramické)

– čiastočne snímateľné náhrady

– celkové snímateľné náhrady