Liečba koreňových kanálikov (endodoncia)

Liečba koreňových kanálikov – odborné nazývaná endodoncia sa v našej ambulancii vykonáva za prísnych hygienických podmienok. Počas zákroku je po celý čas zub izolovaný od ústnej dutiny kofferdamovou blanou, ktorá primárne zabraňuje prenikaniu baktérií prítomných v sline pacienta do koreňových kanálikov. Sekundárne chráni sliznicu a mäkké tkanivá pacienta pred agresívnym chemickým výplachom koreňových kanálikov, ktorý je potrebný pre úplné zneškodnenie baktérií nachádzajúcich sa vnútri každého infikovaného kanálika.

Pri mechanickom opracovaní kanálika používame nikeltitánové rotačné strojové a ručné inštrumenty. Pracovná dĺžka nástrojov je pravidelne kontrolovaná apexlokátorom, prípadne podľa potreby zhotovujeme počas zákroku pomocné röntgenové snímky, aby sme neinfikovali oblasť za apexom (hrotom koreňa) zuba. Mechanické opracovanie koreňových kanálikov je súčasne dopĺňané chemickým výplachom kanálikov, slúžiacim k usmrteniu baktérií nachádzajúcich sa v infikovanom zube.

Po kvalitnom mechanickom a chemickom ošetrení kanálikov prichádza trojrozmerné zaplnenie koreňových kanálikov vhodnou výplňou – u nás preferovanou nahriatou gutaperčou na špeciálnom nosiči. Výhodou použitia tejto techniky je hermetické zaplnenie hlavných, ale aj bočných koreňových kanálikov. Pri bežnej metóde nemusí dôjsť k zaplneniu bočných kanálikov, čo vyvoláva zvýšené riziko reinfekcie zuba. 

Následne takto ošetrený devitálny zub (tzv. mŕtvy zub) je potrebné spevniť fotokompozitnou výplňou alebo protetickou korunkou. Na konci každého ošetrenia kanálikov zhotovujeme röntgenový snímok na kontrolu kvality ošetrenia.