Našou snahou je poskytnúť pacientovi kvalitné ošetrenie s pomocou využitia moderných technológií. Prístrojové vybavenie v zubnom lekárstve v súčasnej dobe vo vysokej miere podmieňuje kvalitu ošetrenia. Súčasťou nášho pracoviska je intraorálna diagnostická kamera spolu s intraorálnym RVG prístrojom, ktorý má výrazne nižšiu dávku žiarenia oproti klasickým RTG prístrojom. Všetky inštrumenty používané počas vášho ošetrenia sú 100 % sterilné, zabalené vo vysterilizovaných sáčkoch. Sterilizácia prebieha podľa potreby aj počas dňa za prísnych hygienických podmienok.

Druhou zložkou, ktorá má podstatný vplyv na kvalitu ošetrenia je práca lekára a čas, ktorý pacientovi venuje. Na vaše kvalitné ošetrenie je nevyhnutne potrebné vyhradiť si dostatok času, preto preferujeme na jedno ošetrenie minimálne hodinový termín. Pred každým ošetrením je pacient vopred informovaný o tom z čoho pozostáva ošetrenie, o jeho približnej dĺžke trvania a cene výkonu. 

Samozrejmosťou je použitie anestézy – ošetrenie u nás je bezbolestné

Naša zubná ambulancia poskytuje komplexnú zubnolekársku zdravotnú starostlivosť:

vstupné vyšetrenia a periodické preventívne prehliadky

– dentálnu hygienu

– výplne zubov (tzv. plomby), pri ktorých poskytujeme nadštandardnú záruku

– liečbu koreňových kanálikov (endodonciu)

– protetiku

– základné chirurgické ošetrenia

–  dentoalveolárnu chirurgiu

– implantológiu