personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial vapor green fg

cheap nike mercurial superfly blackout

adidas predator football

Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online

personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial vapor green fg

cheap nike mercurial superfly blackout

adidas predator football

Náš tím | STOM ART, súkromná zubná ambulancia

DSC08992

MDDr. Martin Tomko – zubný lekár

Študoval odbor zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štúdium ukončil v roku 2012. Už počas štúdia sa zúčastnil množstva odborných prednášok a  praktických kurzov, zameraných najmä na estetické rekonštrukcie zubov a  liečbu koreňových kanálikov (endodonciu). Doposiaľ vykonával prax vo viacerých súkromných zubných ambulanciách a v ambulancii dentoalveolárnej chirurgie pod vedením MUDr. Martina Siváka. Špecializuje sa na estetickú stomatológiu a  endodonciu.

 • Glide path management – endodoncia (školiteľ Dr. Marco Martignoni) 2014
 • Kompozitné rekonštrukcie frontálnych a distálnych zubov (školiteľ prof. Simone Grandini), 2014
 • Kompozity “Modul 1″ (školiteľ Dirk Galle, C.D.T.), GC Europe Campus, Leuven, Belgicko 2014
 • Protetická preparácia na schodík   (školiteľ MUDr. Jandzík) 2013
 • Kofferdam – raz, dva, tri (školiteľ MUDr. Stošek) 2011
 • Postendodontické ošetrenie podľa úseku chrupu (školiteľ MUDr. Svoboda) 2011
 • Estetické kompozitné rekonštrukcie (školiteľ MUDr. Novotný) 2011
 • Sklenené vlákna I.: Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (školiteľ MUDr. Novotný) 2011

 

Jana Višňovská – zdravotná sestra

Jana Kušnírová – zubná asistentka

 

Adriana Oravcová – dentálna hygienička

V roku 2010 ukončila štúdium na Fakulte zdravotníctva v Prešove v odbore dentálna hygiena. Po skončení štúdia rozvíjala svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti vo viacerých zubných ambulanciách. Od roku 2013 je členkou tímu zubnej ambulancie STOM ART.

 

MUDr.  Martin Sivák – externý spolupracovník

Absolvoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v rokoch 1996 – 2002. Po ukončení štúdia pracoval na oddelení Maxilofaciálnej chirurgie vo Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v rokoch 2002 – 2005. Od roku 2005 do roku 2012 pracoval v Ambulancii Maxilofaciálnej chirurgie v súkromnom zdravotnom stredisku Oáza v Prešove, kde spolupracoval s Dr. h. c. prof. MUDr. Andrejom Jenčom, CSc. V súčasnosti prevádzkuje súkromnú ambulanciu dentoalveolárnej chirurgie Grey´s, s.r.o. v Prešove. Špecializuje sa na dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu.

 • špecializácia zo stomatológie 2006
 • certifikát z dentoalveolárnej chirurgie 2007
 • školenie imlantáty RegPharm. Nobel Biocare 2010
 • školenie implantáty Kreislerdental Implants 2012, 2013