DSC08992

MDDr. Martin Tomko – zubný lekár

Študoval odbor zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štúdium ukončil v roku 2012. Už počas štúdia sa zúčastnil množstva odborných prednášok a  praktických kurzov, zameraných najmä na estetické rekonštrukcie zubov a  liečbu koreňových kanálikov (endodonciu). Doposiaľ vykonával prax vo viacerých súkromných zubných ambulanciách a v ambulancii dentoalveolárnej chirurgie pod vedením MUDr. Martina Siváka. Špecializuje sa na estetickú stomatológiu a  endodonciu.

 • Glide path management – endodoncia (školiteľ Dr. Marco Martignoni) 2014
 • Kompozitné rekonštrukcie frontálnych a distálnych zubov (školiteľ prof. Simone Grandini), 2014
 • Kompozity “Modul 1” (školiteľ Dirk Galle, C.D.T.), GC Europe Campus, Leuven, Belgicko 2014
 • Protetická preparácia na schodík   (školiteľ MUDr. Jandzík) 2013
 • Kofferdam – raz, dva, tri (školiteľ MUDr. Stošek) 2011
 • Postendodontické ošetrenie podľa úseku chrupu (školiteľ MUDr. Svoboda) 2011
 • Estetické kompozitné rekonštrukcie (školiteľ MUDr. Novotný) 2011
 • Sklenené vlákna I.: Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (školiteľ MUDr. Novotný) 2011

 

Jana Višňovská – zdravotná sestra

Jana Kušnírová – zubná asistentka

 

Adriana Oravcová – dentálna hygienička

V roku 2010 ukončila štúdium na Fakulte zdravotníctva v Prešove v odbore dentálna hygiena. Po skončení štúdia rozvíjala svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti vo viacerých zubných ambulanciách. Od roku 2013 je členkou tímu zubnej ambulancie STOM ART.

 

MUDr.  Martin Sivák – externý spolupracovník

Absolvoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v rokoch 1996 – 2002. Po ukončení štúdia pracoval na oddelení Maxilofaciálnej chirurgie vo Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v rokoch 2002 – 2005. Od roku 2005 do roku 2012 pracoval v Ambulancii Maxilofaciálnej chirurgie v súkromnom zdravotnom stredisku Oáza v Prešove, kde spolupracoval s Dr. h. c. prof. MUDr. Andrejom Jenčom, CSc. V súčasnosti prevádzkuje súkromnú ambulanciu dentoalveolárnej chirurgie Grey´s, s.r.o. v Prešove. Špecializuje sa na dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu.

 • špecializácia zo stomatológie 2006
 • certifikát z dentoalveolárnej chirurgie 2007
 • školenie imlantáty RegPharm. Nobel Biocare 2010
 • školenie implantáty Kreislerdental Implants 2012, 2013