stav po odstránení nevyhovujúcej výplne

stav po zhotovení novej výplne

Horná ľavá dvojka s nevyhovujúcou fotokompozintou výplňou. Na fotografii je stav po jej odstránení a po zhotovení novej výplne.