Fazety na predných dolných zuboch

Pacientka sa dostavila so žiadosťou o výmenu faziet nevyhovujúcich z estetického hľadiska.

Dlahovanie zubov sklenenými vláknami

Pacientka trpiaca parodontitídou postihujúcou dolné predné zuby sa dostavila do našej ambulancie s problémom kývavosti zubov. Kývavosť zubov sme vyriešili dlahovaním pomocou sklenených vlákien.

Horná ľavá dvojka

Horná ľavá dvojka s nevyhovujúcou fotokompozintou výplňou. Na fotografii je stav po jej odstránení a po zhotovení novej výplne.

Horná ľavá jednotka

Horná ľavá jednotka po mikrotraume, pred a po zhotovení estetickej výplne. Na ľavom bočnom rezáku bol prítomný rozsiahly kaz z podnebnej strany.

Dolná ľavá šestka a sedmička

Dolná ľavá šestka a sedmička s nevyhovujúcimi amalgámovými výplňami a stav po zhotovení bielych výplní.

Horná pravá šestka

Horná pravá šestka, rozsiahly kaz pod nevyhovujúcou amalgámovou výplňou a stav po zhotovení estetickej výplne