stav po izolácii zubov kofferdamovou blanou

stav počas práce

stav po dokončení faziet od dolnej ľavej trojky po dolnú pravú trojku

Pacientka sa dostavila so žiadosťou o výmenu faziet nevyhovujúcich z estetického hľadiska.