Calamus - prístroj slúžiaci k 3D vyplneniu koreňových kanálikov. Využívame ho pri technike vertikálnej kondenzácie teplej gutaperče, ktorá predstavuje najefektívnejšie a najkvalitnejšie zaplnenie koreňových kanálikov, vďaka tomu, že nahriata tekutá gutaperča zatečie aj do bočných kanálikov

Endomotor - prístroj slúžiaci na preparáciu v koreňovom kanáliku

Apexlokátor - prístroj slúžiaci na meranie dĺžky koreňových kanálikov

Endoaktivátor - prístroj slúžiaci na aktiváciu výplachu v koreňovom kanáliku

Piecka na nahrievanie gutaperčových obturátorov - nahriata gutaperča na nosiči po zavedení do koreňového kanálika zaplní aj bočné koreňové kanáliky