stav po nasadení kofferdamovej blany a príprave zubov na dlahovanie

stav po zhotovení dlahy zo sklenených vlákien

Pacientka trpiaca parodontitídou postihujúcou dolné predné zuby sa dostavila do našej ambulancie s problémom kývavosti zubov. Kývavosť zubov sme vyriešili dlahovaním pomocou sklenených vlákien.