V našej ambulancii preferujeme kvalitu ošetrenia pred kvantitou ošetrených pacientov. K tomu je nevyhnutne potrebný najmä čas lekára, jeho vedomosti a skúsenosti a technologické vybavenie ambulancie. U nás si na každého pacienta vyhradíme dostatok času, v záujme jeho precízneho ošetrenia. Systém zmluvnej zdravotnej starostlivosti hradený zdravotnými poisťovňami je momentálne nastavený predovšetkým na výkon a kvantitu ošetrení. Z uvedeného dôvodu je naša zubná ambulancia nezmluvným súkromným zdravotníckym zariadením, čo znamená, že ošetrenie si pacient hradí v plnej výške. V cene výkonov pacientom poskytujeme prvotriednu zdravotnú starostlivosť.

 

Vstupné komplexné vyšetrenie u dospelých vrátane návrhu liečebného plánu

30 €

Vstupné komplexné vyšetrenie pre deti do 15 rokov

20 €

Periodická preventívna prehliadka

20 €

Dentálna hygiena

60 – 80 €

RTG snímka

10 €

Anestéza

10 €

Biele estetické výplne – cena zahŕňa použitie kofferdamovej blany a dezinfekcie kavity

od 50 €

Fotokompozitné fazety

od 120 €

Liečba koreňových kanálikov (endodoncia) – cena závisí od počtu koreňových kanálikov, cena zahŕňa použitie kofferdamovej blany

od 70 €

Extrakcia trvalého zuba

od 30 €

Kovokeramická korunka

od 150 €

Celokeramická korunka

od 230 €

Most na sklenených vláknach (2 kotviace kavity a 1 medzičlen)

od 450 €

Bielenie zubov

od 150 €

Pohotovostný príchod lekára mimo ordinačných hodín v prípade bolesti – podmienený prítomnosťou lekára v mieste výkonu praxe

100 €

Zavedenie implantátu

650 €

 

 

Podrobný cenník je Vám k dispozícii v priestoroch čakárne a ambulancie.